Ulotki

Ulotki stanowią ważne narzędzie edukacji publicznej i wpisują się w zadania z tego zakresu wskazane w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 - 2025 w celu operacyjnym 2. Profilaktyka uzależnień.

Treści ulotek to aktualna wiedza z obszaru problematyki używania substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Ulotki, które Państwu przedstawiamy mogą być wykorzystane zarówno w edukacji publicznej, jak i w bezpośrednim kontakcie z dziećmi, rodzicami, klientami - dostarczając im dodatkowych informacji, a także mogą motywować ich do szukania pomocy.

Ulotki dotyczące problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania przemocy mogą być, poza tzw. środkami z "korkowego" finansowane również w ramach lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym szkodom związanym ze spożyciem alkoholu czyli z tzw. „małpek”.

  • Układ siatki
  • Układ tabeli
Kategoria: Ulotki
Za 1 pakiet 100 szt.
Cena: 220,00 (w tym VAT: 41,14 )

W magazynie

+